Søgefelt

Forsikringsforbundet blogger

19. december 2012 - 15:09 - Landsformandens blog

At ”pudse glorien” handler ifølge ordbogen om at være skinhellig, og hvis der er noget man ikke kan sige om os her i DFL, så er det at vi er skinhellige. Vi tror ikke, at vi hverken har løst eller...

5. december 2012 - 10:13 - OK-blog

SPØRGSMÅL: Spørgsmål til det nye timebank system - jeg sidder i en IT-afdelingen og har ofte forskudt overarbejde - fx 1½ time på hverdags aftener. Der kan...

27. november 2012 - 16:11 - Arbejdsmiljøblog

BrancheArbejdsmiljøRådet Offentlig Kontor og Finans har den seneste måned gennemført en opmærksomhedskampagne ”Skal vi styrke arbejdsmiljøet?...

5. november 2012 - 11:29 - Landsformandens blog

Mon ikke, at vi alle vil foretrække frihed frem for overvågning? Jeg vil i hvert fald – og specielt, når friheden drejer sig om vores ret til i god dialog med arbejdsgiverne,...

26. oktober 2012 - 15:02 - Arbejdsmiljøblog

BAR FOKA har over de seneste uger gennemført en kampagne der skal skabe synlighed på alle de gode og brugbare vejledninger om arbejdsmiljø som BrancheArbejdsmiljøRå...

12. oktober 2012 - 13:43 - Landsformandens blog

For DFL, er det vigtigt at vi får de unge i tale. De unge er det potentiale vi skal bygge fremtiden på og derfor er det vigtigt at have aktive unge, der får mulighed for at komme til orde – unge, som...

17. september 2012 - 12:01 - OK-blog

På den oprindelige overenskomstblog var der spørgsmål omkring Timebank-systemet, som nu er besvaret i den Timebank Vejledning, som er udarbejdet i fællesskab af DFL og FA....

12. september 2012 - 11:13 - Landsformandens blog

Jeg kan dårligt åbne radioen eller slå op i en avis uden at få tudet ørerne fulde af budskaber om, hvor meget jeg kan spare ved at vælge en ”gul”...

13. august 2012 - 11:47 - OK-blog

Overenskomstbloggen, der blev oprettet i forbindelse med indgåelsen af overenskomsten med FA - Finanssektorens Arbejdsgiverforening - i foråret 2012, har været et populæ...

9. august 2012 - 13:38 - Landsformandens blog

Hvad vil der ske, hvis danske virksomheder får deres fulde frihed til at vælge, hvilken type overenskomst, de ønsker at indgå? De vil naturligvis vælge at indgå...

9. juli 2012 - 12:31 - Arbejdsmiljøblog

Hvis du er blevet valgt som ny arbejdsmiljørepræsentant for nylig, men ikke har været på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, så har du chancen nu. Der er...

6. juli 2012 - 13:19 - Arbejdsmiljøblog

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har udskrevet en konkurrence om samarbejde om forebyggelse. Der indkaldes ansøgninger frem til 1. september og der vil blandt deltagerne blive...

5. juli 2012 - 10:30 - Arbejdsmiljøblog

To store EU-undersøgelser viser at investeringer i et godt arbejdsmiljø betaler sig. I Danmark har vi arbejdet med arbejdsmiljø og økonomi i en del år, men det er...

29. juni 2012 - 11:31 - Arbejdsmiljøblog

Der kommer skybrud i dag siger meteorologerne! Og så falder tankerne hurtigt på vandskader og oversvømmede kældre. Her er dels den umiddelbare hygiejne- og sundhedsfare med...

19. juni 2012 - 14:28 - Arbejdsmiljøblog

Jeg var i sidste uge til møde i BAR FOKA, hvor vi havde indbudt psykolog Susie Kjær, COWI til at fortælle om sit arbejde med den større og større udjævning...

13. juni 2012 - 17:13 - Landsformandens blog

Hvad tænker ledelsen i en virksomhed på, hvis man beskatter dens lønudgifter? Tænker den på at skabe flere arbejdspladser? På innovation og vækst? N...

23. maj 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

FTF har gennem de seneste uger arbejdet ihærdigt på, at få det psykiske arbejdsmiljø sat på dagsorden i trepartsforhandlingerne. Hvorfor det? Svaret er indlysende,...

30. april 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø blandt FTF-medlemmer i efteråret er nu ved at kaste resultater af sig. Næsten hver 4. sygedag skyldes dårligt psykisk...

30. april 2012 - 00:00 - Landsformandens blog

Måske har du opdaget, at der er krise i den finansielle sektor, samfundet og verden omkring os i almindelighed. Du har uden tvivl også opdaget, at dit selskab har rigtig stor fokus p...

24. april 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Det virker måske lidt underligt at have en overskrift om at skærme af for solen nu, hvor den endeligt er kommet. Men solens varme og lys giver i disse måneder anledning til en del...

18. april 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Ill: Jørn Villumsen/Pol.   Over de næste uger får godt 50.000 beskæftigede mulighed for at berette om deres arbejdsmiljø og helbred i den største danske...

11. april 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Det seneste ½ år har der kørt en debat om det store tidsforbrug vi som ansatte bruger på ligegyldige emails. Det stresser os og virker forstyrende. Flere internationale...

22. marts 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Man fristes næsten til at sige at det er ugens tilbud. For der er rigtig mange forslag til at forebygge nakke- og skuldersmerter, og det seneste er kommet fra job og krop kampagnen, hvor...

9. marts 2012 - 00:00 - OK-blog

  SPØRGSMÅL: Med afsæt i den netop afsluttede overenskomstforhandling og herunder ønsket om et på den lidt længere bane nyt lønsystem, har jeg f...

9. marts 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

For snart 10 år siden vedtog EU Arbejdstidsdirektivet, som krævede max. 48 timers arbejdsuge, min. 11 timers pause mellem arbejdsperioder og et ugentlig fridøgn. Den bestemmelse g...

8. marts 2012 - 14:59 - OK-blog

SPØRGSMÅL: Begrebet selvstændig arbejdstilrettelæggelse volder efter min mening en del problemer på min arbejdsplads – og enhver præcisering er en god...

8. marts 2012 - 00:00 - OK-blog

  SPØRGSMÅL: Jeg vil bare lige knytte en kommentar til, at jeg har stemt nej til vores nye overenskomst, som jeg egentlig ellers synes indeholder flere gode elementer, men...

7. marts 2012 - 00:00 - OK-blog

SPØRGSMÅL: 1) Jeg vil godt vide, om den regel betyder, at det selskab jeg arbejder i, kan bruge den regel for hele vores kundeservice område, således at de kan få os...

5. marts 2012 - 15:03 - OK-blog

SPØRGSMÅL: Hvad får man helt nøjagtigt i genetillæg, når man har 20 vagter (fra 18.00 til 20.00)? Er det det tidligere tillæg +45% af timelønnen...

28. februar 2012 - 15:05 - OK-blog

SPØRGSMÅL: Er vores overenskomst ikke den første i Danmark, med mulighed for op til 5 B-dage, det er mere end en fordobling af det oprindelige antal (op til 2 b-dage), mange...

13. februar 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Jeg så forleden dag en undersøgelse, som endnu engang bekræfter vores antagelse om, at stort arbejdspres slider på nattesøvnen.  Denne gang er det en dansk...

9. februar 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø på forsikrings- og pensionsområdet været drøftet. Vi havde en række...

6. februar 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Så runder vi temaet mobning af for denne gang.   Afstemningen er slut, der var desværre ikke så mange som deltog. Men langt de fleste af dem, som har afgivet deres stemme har...

25. januar 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Hvad er alternativet til mobning? Det er anerkendelse, opbakning og tillid. Det er de tre emner man skal fokusere på, hvis man vil mobning og chikane til livs.   Som medarbejder i et...

12. januar 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Oplever du mobning på dit arbejde?   Det vil vi gerne vide i DFL. Der er mange myter og historier om, hvad der foregår, men hvad mener du. Er du selv blevet udsat for mobning eller...

6. januar 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Arbejdstilsynets mobbe-hotline bliver kimet ned af ansatte som enten selv mobbes eller ser at andre bliver mobbet. I mange tilfælde er mobningen forårsaget af uklar arbejdsorganisering,...

3. januar 2012 - 00:00 - Arbejdsmiljøblog

Godt Nytår til alle læsere Vi lever i en dagligdag, hvor der stadig stilles flere og sværere krav til os som medarbejdere i forsikringsselskaberne. Spørgsmålet er, hvor...