Søgefelt

smhs blog

Landsformandens blog

En rigtig god historie

23. december 2019 - 10:20

Julen og nytåret nærmer sig hastigt og lige om lidt kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt 2019. Året har på mange måder stået i fejringens tegn. Vi har fejret vores 75-års jubilæum som fagforening, 100-året for 8-timers arbejdsdagen og ikke mindst 120-året for Septemberforliget. Ved dette forlig fik vi retten til at være organiseret i en fagforening, mens arbejdsgiverne til fik retten til at lede og fordele arbejdet.

Juristens blog

Lægeerklæringen var for sløj

27. februar 2019 - 10:17

Det er som udgangspunkt helt i orden ikke at gå på arbejde, hvis man er syg og det kan dokumenteres. Dokumentationen er i form af en lægeerklæring, men hvad nu hvis den også er syg? Hvis det lyder tosset, så læs videre og få forklaringen.

I en sag var en medarbejder blevet opsagt som følge af mangelfuldt udført arbejde. Før opsigelsen havde medarbejdere først været fraværende af personlige årsager, og siden havde han sygemeldt sig.

Juristens blog

Skjult overvågning af hyggekrog

27. november 2018 - 11:47

I en større virksomhed opdagede ledelsen, at der ganske uformelt var blevet oprettet en hyggekrog i et afsides lokale. Den var indrettet med borde, stole og et køleskab med øl. Som de fleste steder var det også imod virksomhedens alkoholpolitik at indtage alkohol i arbejdstiden, og derfor iværksatte man skjult videoovervågning for at finde ud af, hvem der benyttede sig af hyggekrogen og om de drak øl i arbejdstiden.

Juristens blog

Ligebehandling og fertilitetsbehandling

27. november 2018 - 11:46

Man skal huske, at Ligebehandlingsloven også gælder under fertilitetsbehandling ud over, at den naturligvis gælder under graviditet. Hvis du går til undersøgelse eller behandling for barnløshed, behandles fraværet som sygdom. Det betyder, at hvis du har ret til løn under sygdom, får du løn under fraværet.

Landsformandens blog

360-graders udsyn efterlyses

27. november 2018 - 11:42

2018 har været et spændende og aktivt år, men nu handler det om 2019. Mine tre største ønsker til selskaberne i det nye år er bedre ledelseskommunikation og håndtering af forandringer, direktioner der medtænker medarbejderudvikling i de digitale strategier og at HR og ledelserne inddrager Forsikringsforbundet og de tillidsvalgte langt tidligere i de mange forandringsprocesser.

De tre ønsker burde være en helt naturlig del af en forandringsledelse. Og så er de hurtige og stort set gratis at opfylde.

Juristens blog

Gravid – eller bare dejlig rund?

21. juni 2018 - 15:04

I den offentlige sektor havde en nyansat medarbejder på et større teammøde udtalt sig kritisk om ledelsen. Hun måtte efterfølgende stille til et møde, hvor hun af teamlederen fik at vide, at et teammøde ikke var det rette forum for en sådan kritik. Parterne skiltes med en fælles forståelse for, at utilfredshed med ledelsen skal adresseres direkte til ledelsen, og ikke i et åbent forum.

Landsformandens blog

Det vigtige nære fællesskab

21. juni 2018 - 15:00

Vores verden har aldrig været så omskiftelig og uforudsigelig, som den er i dag og måske netop derfor er de nære fællesskaber blevet så vigtige. Fællesskaber er blevet ’det nye sort’, og hjælper og støtter os på utallige måder.

Landsformandens blog

De smukke unge mennesker

26. april 2018 - 15:04

Efter mange år på førstepladsen på FN’s årlige ’World Happiness’ liste, måtte Danmark sidste år aflevere førstepladsen til Norge. I år smuttede også Finland forbi og gik direkte til førstepladsen. Så nu er vi det tredjelykkeligste land.

Juristens blog

Gravid blev afskediget i prøveperioden

26. april 2018 - 15:01

En virksomheds afskedigelse af en gravid medarbejder blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet, da en medarbejder ifølge Ligebehandlingsloven ikke må afskediges, som følge af at medarbejderen ”har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær, har været fraværende eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption.” Loven siger, at hvis en medarbejder afskediges under graviditet eller under afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse

Juristens blog

Deltagelse i sygesamtaler

27. februar 2018 - 9:34

Næste sag er fra Sø- og Handelsretten, som skulle vurdere opsigelsen af en medarbejder, der var udeblevet fra en sygesamtale. Efter Sygedagpengeloven skal arbejdsgiver indkalde en længerevarende syg medarbejder til samtale om mulighederne for tilbagevenden til arbejdet. Dette skal ske senest 4 uger fra første fraværsdag. 

Men hvad gør man så, hvis medarbejderen ikke dukker op til samtalen? Det skulle retten afgøre. 

Sider