Søgefelt

Primære faneblade

  Stadigvæk mange klager over storrumskontorer

  Arbejdsmiljøblog

  Stadigvæk mange klager over storrumskontorer

  10. februar 2014 - 15:44

   

  Selv om storrumskontorer efterhånden har mere end 40 år på bagen, har vi intet lært af, hvordan man skal mindske støjen i den type kontorer. Det er forskernes konklusion på baggrund af en undersøgelse som blev offentliggjort i Ugebrevet A4 i sidste uge. I undersøgelsen svarer 60 % at de har svækket koncentration pga. støjen, og 35 % oplever, at de laver fejl i arbejdet.

  I en undersøgelse fra 2012 blandt over 4000 af vores medlemmer i DFL klager 6 ud af 10 over at de ofte eller hele tiden er generet af støj fra omgivelserne, og næsten 2 ud af 3 oplyser at det er kolleger snak og telefoner som støjer.

  Lektor på DTU, Geo Clausen siger til A4, at mange arbejdsgivere har haft et for ensidigt fokus på at indrette storrumskontorer for at spare plads, men ikke har kompenseret for dette, ved at gennemføre effektive tiltag som dæmper for støjen. Og så tager han også et opgør med den lidt søgte forklaring om, at vi automatisk videndeler og arbejder i projektgrupper, når vi deler kontor. Det er nemlig langtfra al arbejde, hvor det giver mening at vidensdele her og nu.

  Vi har i DFL jævnligt henvendelser, som handler om, at folk sidder alt for tæt. Specielt i call-centrene er pladsen ofte trang, og selv medarbejdere som sidder med svære og komplicerede  telefonsamtaler skal kæmpe for at høre, hvad kunden siger.

  Støj i storrumskontorer er stadigvæk et stort problem i forsikringsbranchen, men som artiklen omtaler, er der steder, som fx i Topdanmark, hvor man har stor erfaring med støjdæmpning, og løbende gør mere for at reducere støjen. Og den enkelte forsikringsansatte kan også gøre meget igennem sin adfærd, for at mindske støjen.

  Se omtalen her

  Venlig hilsen

  Peter Kirkegaard