Søgefelt

Primære faneblade

  Ny arbejdsmiljørådgiverordning

  Arbejdsmiljøblog

  Ny arbejdsmiljørådgiverordning

  6. november 2014 - 14:52

  I dag kommer FTF og LO med et nyt og tiltrængt bud på en genfødsel af arbejdsmiljørådgivningen.

  Siden 2001, hvor den daværende regering gav dødsstødet til arbejdsmiljørådgivning i det gamle BST-system, har det stået sløjt til med danske virksomheders brug af arbejdsmiljørådgivere. Dette gælder særligt inden for finanssektoren, som aldrig kom med i BST-ordningen, hvor der er en ringe tradition for at bruge arbejdsmiljørådgivere.

  Ny rådgiverordning

  I dag præsenterer DFL sammen med de øvrige organisationer i FTF og LO et oplæg til en ny rådgiverordning inden for arbejdsmiljø.

  I oplægget er der sat fokus på arbejdsmiljø som en betingelse for vækst og sund forretning. Hvis man ønsker at trimme sin virksomhed er der behov for et seriøst fokus på især det psykiske arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel blandt vores medlemmer.

  Det er langt fra altid at vi oplever, at man er i stand til det i sin egen organisation, også selv om både samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationen arbejder koncentreret med det, og ofte med HR som tredje part.
  Med oplægget åbnes der mulighed for, mod en kombination af egenbetaling og offentlig støtte, at bruge en kvalitetsgodkendt rådgiverordning, til f. eks. at sætte gang i arbejdet med social kapital.

  I DFL oplever vores medlemmer ofte at blive holdt hen med snak og løfter om at forholdene bliver bedre med tiden. Men erfaringen i DFL er, at der ikke er automatik i forbedringer. Der skal arbejdes koncentreret og seriøst med at skabe et godt arbejdsmiljø, og her vil en kommende rådgivningsordning helt klart være et positivt bidrag.

  En arbejdsgruppe under FTF og LO, som DFL har deltaget i, bad firmaerne COWI, NewInsight og Team Arbejdsliv om, at komme med deres forslag til, hvordan en ny ordning kan se ud. Forslaget fremgår af rapporten ”Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv”, der udkom i dag.

  Forslaget vil blive trukket med ind til forhandlinger med Beskæftigelsesministeren, hvor der skal forhandles om en ny arbejdsmiljørådgivningsordning i 2015.

  Du kan læse FTFs omtale at rapporten her.