Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsmiljøplan 2020

  Arbejdsmiljøblog

  Arbejdsmiljøplan 2020

  28. marts 2011 - 0:00

  Så har regeringen indgået forlig om Arbejdsmiljøplan 2020. Du kan se teksten her. Og FTFs kommentarer her.
   Planen indeholder tre forholdsvis ambitiøse mål:
   •At antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftiget skal reduceres med 25 procent
   •At andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 procent
   •At andelen af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, skal reduceres med 20 procent.
   
  Målene suppleres af 19 forslag til Arbejdstilsynets virke, som kort kan samles i følgende temaer:
   •Fokus på psykisk arbejdsmiljø styrkes
   •Arbejdstilsynet kommer stadig på alle virksomheder, men skal have mere fokus på dialog og hjælp
   •Der indføres bagatelgrænser og differentierede bødestørrelser
   •Smileyordningen ændres, så en grøn smiley udløber efter 5 år og
   •Der kommer større opmærksomhed på børn og unge, udenlandske virksomheder og brug af nanopartikelprodukter.
   
  Venlig hilsen
   
  Peter K

  Læs det nye Forsikring om 'Forandring'

  29. september 2020

  Medlemsmagasinet Forsikring sætter denne gang fokus på de mange forandringer...