Søgefelt

Primære faneblade

  Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

  Arbejdsmiljøblog

  Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

  9. februar 2012 - 0:00

  I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø på forsikrings- og pensionsområdet været drøftet. Vi havde en række forslag til forbedringer af aftalen:
   
  Præcisering af aftalens omfang og indhold, hvilket nu betyder at aftalenteksten lyder:
   
  Denne aftale omfatter:
   
  a) håndteringen af problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der skyldes påvirkninger på arbejdspladsen, og som kan føre til psykisk helbredsforringelse.
   
  b) drøftelse af tiltag, der kan afbøde og forebygge eventuelle problemer indenfor psykisk arbejdsmiljø
   
  c) drøftelse af tiltag, der kan øge produktivitet, arbejdsglæde, trivsel samt forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
   
  Vi havde også et ønske om en større vilje fra ledelsesside, til at tage et forpligtigende initiativ, hvis det af en eller anden grund er svært at få psykisk arbejdsmiljø på dagsorden i SU. Det er kun delvist lykkedes, da aftalen nu indskærper at begge parter skal efterleve den forplitigelse:
   
  Selskabet har pligt til at overholde arbejdsmiljølovens bestemmelser på det psykosociale område, endvidere har både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne pligt til at tage initiativ til drøftelserne om trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
   
  Det er ikke store landvindinger, men det er vores opfattelse, at det vil medvirke til at give arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø et løft i den rigtige retning. Nu kan vi med god grund forvente at psykisk arbejdsmiljø er et fast og forberedt punkt på dagsorden på fremtidens SU-møder.
   
  Venlig hilsen
   
  Peter K.